Een wildbeheereenheid is een vereniging van jachthouders, grondgebruikers en terreinbeheerders, die uitvoering geeft aan het door de faunabeheereenheid vastgestelde faunabeheerplan. Wildbeheereenheden geven daarmee invulling aan de bevordering van het duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren, en jacht.

Provinciale staten stellen bij verordening regels waaraan in hun provincie werkzame wildbeheereenheden voldoen.

Wildbeheereenheden adviseren de faunabeheereenheid over het op te stellen faunabeheerplan, alvorens dat wordt vastgesteld.

De wildbeheereenheden zijn de belangrijkste uitvoeringsorganen van de faunabeheereenheden.

De provincie Groningen heeft 16 WBE’s. Elk van deze WBE’s heeft een eigen website met alle informatie die voor die WBE van belang is. U vindt deze website door de home-pagina op de kaart te klikken. Hieronder zijn de WBE’s eveneens weergegeven, met hun kerngegevens.

WBE oppervlakte in hectares
Bellingwedde 10.268
Bierum 10.689
Duurswold 21.911
Eemsmond 12.804
Fivelgo 12.515
Grootegast 8.084
Hunsingo 15.193
Meeden 12.513
Meedhuizen 8.070
Noord-West-Groningen 24.088
Noordelijk Westerkwartier 12.155
Oldambt 24.671
Oude Veenkoloniën 16.640
Stadskanaal 13.495
Westerkwartier 18.377
Westerwolde 17.932
TOTAAL 239.405