Deze pagina wordt momenteel aangepast.

 

 

Foto Bert Daems

Klik op de figuur voor een vergroting

 

 

 

 

 

De Reeënadviescommissie (RAC) is een door het bestuur van de FBE ingesteld adviesorgaan.
De RAC adviseert het bestuur van de FBE over de uitvoering van de door de provincie verleende ontheffing ree 2016-2021. Voorts houdt zij toezicht op het aan de WBE’s verleende afschot. Daarnaast monitort zij jaarlijks het afschot en het aantal aanrijdingen tussen reeën en gemotoriseerde verkeersdeelnemers, en analyseert, rapporteert en adviseert daarover.

De RAC bestaat uit:

  • Henny van Koot (voorzitter en vertegenwoordiger FBE)
  • Niesco Loërop (vertegenwoordiger VHR)
  • Frank Leereveld (vertegenwoordiger TBO’s)
  • Jan Okko Bosker(vertegenwoordiger WBE’s)
  • Jan Rosing (technische ondersteuning)

Extra informatie over het ree is te vinden op de website van Vereniging Het Reewild, en op de soortenpagina’s van de KNJV en van de Zoogdiervereniging.

Voor nazoek en aanrijdingen in het noorden van het land zijn zweethondenteams beschikbaar. Klik op de figuur hierboven voor details.