Het faunabeheerplan 2015-2019 is aangevuld met een hoofdstuk Ree. Dit hoofdstuk is in 2016 goedgekeurd door Gedeputeerde staten.

In de provincie worden jaarlijks ca 4.500 reeën geteld. De ontheffing voor reeën voorziet in een jaarlijks afschot van 884 reeën, gebaseerd op overwegingen van verkeersveiligheid en populatiebeheer. Met dit afschot moet worden voorkomen dat schade door reeën in de provincie verder toeneemt.

Op de ontheffing is in 2016 door De Faunabescherming beroep aangetekend. Gedeputeerde staten heeft dit beroep ongegrond verklaard. De actuele ontheffing voor reeën voorziet in een jaarlijks afschot van 884 reeën (aan te vullen met  maximaal 10% voor ‘krepeergevallen’), als volgt uit te voeren:

  • van 1 april t/m 15 september; reebokken en reekalveren
  • van 1 januari t/m 15 maart: reegeiten en reekalveren
  • ter voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren en bij calamiteiten (‘krepeergevallen’): gedurende het gehele jaar, ook binnen ganzenfourageergebieden.

Foto Bert Daems

Klik op de figuur voor een vergroting

De Reeënadviescommissie (RAC) van de FBE bereidt jaarlijks de uitvoering van de bijbehorende ontheffing voor, en houdt toezicht op het verleende afschot door de WBE’s. De RAC bestaat uit:

  • Henny van Koot (vertegenwoordiger jachthouders in FBE-bestuur)
  • Niesco Loërop (vertegenwoordiger VHR)
  • Frank Leereveld (vertegenwoordiger TBO’s)
  • vacature (vertegenwoordiger WBE’s)

Extra informatie over het ree is te vinden op de website van Vereniging Het Reewild, en op de soortenpagina’s van de KNJV en van de Zoogdiervereniging.

Voor nazoek en aanrijdingen in het noorden van het land zijn zweethondenteams beschikbaar. Klik op de figuur hierboven voor details.

foto Saxifraga – Mark Zekhuis

foto Saxifraga – Luc Hoogenstein

foto Saxifraga – Mark Zekhuis

foto Saxifraga – Martin Mollet

foto Saxifraga – Mark Zekhuis

foto Saxifraga – Luc Hoogenstein

foto Saxifraga – Martin Mollet

foto Saxifraga – Mark Zekhuis

foto Saxifraga – Mark Zekhuis

foto Saxifraga – Hans Dekker