Het faunabeheerplan 2015-2019 is aangevuld met een hoofdstuk Ree. Dit hoofdstuk is in 2016 goedgekeurd door Gedeputeerde staten.

In de provincie worden jaarlijks ca 4.500 reeën geteld. De ontheffing voor reeën voorziet in een jaarlijks afschot van 884 reeën, gebaseerd op overwegingen van verkeersveiligheid en populatiebeheer. Met dit afschot moet worden voorkomen dat schade door reeën in de provincie verder toeneemt.

Op de ontheffing is in 2016 door De Faunabescherming beroep aangetekend. Gedeputeerde staten heeft dit beroep ongegrond verklaard. De actuele ontheffing voor reeën voorziet in een jaarlijks afschot van 884 reeën (aan te vullen met  maximaal 10% voor ‘krepeergevallen’), als volgt uit te voeren:

  • van 1 april t/m 15 september; reebokken en reekalveren
  • van 1 januari t/m 15 maart: reegeiten en reekalveren
  • ter voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren en bij calamiteiten (‘krepeergevallen’): gedurende het gehele jaar, ook binnen ganzenfourageergebieden.

Foto Bert Daems

Klik op de figuur voor een vergroting

De Reeënadviescommissie (RAC) is een door het bestuur van de FBE ingesteld adviesorgaan.
De RAC adviseert het bestuur van de FBE over de uitvoering van de door de provincie verleende ontheffing ree 2016-2021. Voorts houdt zij toezicht op het aan de WBE’s verleende afschot. Daarnaast monitort zij jaarlijks het afschot en het aantal aanrijdingen tussen reeën en gemotoriseerde verkeersdeelnemers, en analyseert, rapporteert en adviseert daarover.

De RAC bestaat uit:

  • Henny van Koot (voorzitter en vertegenwoordiger FBE)
  • Niesco Loërop (vertegenwoordiger VHR)
  • Frank Leereveld (vertegenwoordiger TBO’s)
  • Jan Okko Bosker(vertegenwoordiger WBE’s)
  • Jan Rosing (technische ondersteuning)

Extra informatie over het ree is te vinden op de website van Vereniging Het Reewild, en op de soortenpagina’s van de KNJV en van de Zoogdiervereniging.

Voor nazoek en aanrijdingen in het noorden van het land zijn zweethondenteams beschikbaar. Klik op de figuur hierboven voor details.