Een jachtveld heeft ten minste één, maar kan ook meerdere jachthouders hebben. Indien er meerdere jachthouders zijn, dan is er sprake van combinanten die m.b.t. het jachtveld gelijke rechten en plichten hebben, tenzij daarover andere afspraken in de jachthuurovereenkomsten zijn vastgelegd.

Rechten zijn:

  • zelfstandig in het jachtveld kunnen jagen
  • met toestemming van de grondgebruiker kunnen aanvragen van algemene machtigingen voor schadebestrijding (voor zover de betreffende vrijstelling of ontheffing dat toestaat)
  • met toestemming van de grondgebruiker kunnen doormachtigen van andere jachtaktehouders als (mede-)uitvoerder bij schadebestrijding (voor zover de betreffende vrijstelling of ontheffing dat toestaat)
  • goedkeuring geven aan een verzoek van de grondgebruiker om schadebestrijding te koppelen aan een eventueel afgegeven algemene machtiging

Plichten zijn:

  • registreren van afschot van jacht- en vrijgestelde soorten
  • registreren van bejaagacties en eventueel afschot op afgegeven algemene machtigingen, tenzij dit al is gedaan op een perceelgebonden machtiging

Indien er meerdere jachthouders zijn, is het raadzaam om het administratieve beheer van het jachtveld door één persoon te laten uitvoeren. Deze persoon krijgt dan in FRS de rol van jachthouder. De overige personen hebben in FRS dan de rol van combinant.