foto Bert Daems

De minister heeft een vrijstelling afgegeven voor de onderstaande diersoorten. Deze mag u gedurende het gehele jaar zonder verder ontheffing verjagen of bestrijden. Vrijstelling kunnen zonder vooraankondiging wijzigen of worden ingetrokken. Raadpleeg dus regelmatig deze site of neem contact op met de plaatselijke wildbeheereenheid. Ook het faunabeheerplan kan een uitspraak doen over deze landelijk vrijgestelde soorten. Klik op de naam van de soort voor meer informatie.

NB: het doden van houtduiven kan dus zowel onder jacht als onder populatiebeheer of schadebestrijding vallen.

Canadese gans

zwarte kraai

houtduif

kauw

konijn

vos

mol

bosmuis

veldmuis


De actuele regelgeving t.a.v. het beheer van deze landelijk vrijgestelde soorten kan zijn aangepast onder invloed van bijzondere omstandigheden. U vindt die actuele regelgeving in het menu.

foto Bert Daems