Provinciaal nieuws

Trendtellingen gaan niet door

De overheidsmaatregelen i.v.m. het coronavirus heeft het bestuur FBE doen besluiten om de trendtelling ree 2020 en de trendtelling faunasoorten (kleinwild) 2020 in Groningen niet door te laten gaan. De inventarisatie van de belopen vossenburchten gaan …

Lees verder »

Wim Haasken voorgedragen als nieuwe bestuurder in FBE Groningen

Op de vergadering van de WBEG hebben de Groninger WBE’s op 16 januari jl. ingestemd met de kandidaatstelling van Wim Haasken uit Scheemda als nieuwe bestuurder in de FBE Groningen. Wim vertegenwoordigt in de FBE de Groninger jagers met een jachtakte. D …

Lees verder »

Ontheffing ganzen weer van kracht

Vanaf 07-12-2019 is de ontheffing ganzen in Groningen van kracht. Deze staat nu in FRS, gesplitst in een machtiging grauwe-, kol- en brandgans. Brandgans kent een ander periode (tot 15 mei) en is maar in een paar wbe’s van toepassing (Nimrod, N-W Groni …

Lees verder »

Faunabeheerplan 2019-2024 door provincie goedgekeurd

Op woensdag 26 november heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen  het Faunabeheerplan Groningen 2019-2024 goedgekeurd. Op zaterdag 29 november 2019 is deze goedkeuring gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden en daarmee in werking getred …

Lees verder »

Nieuw portaal voor schaderegistratie

Vanaf 1 november heeft BIJ12 een nieuw portaal voor het afhandelen van aanvragen voor een tegemoetkoming in faunaschade: www.mijnfaunazakenbij12.nl. Hiermee is de afhandeling volledig gedigitaliseerd. De werkwijze was aan vernieuwing toe omdat de afhan …

Lees verder »

Geen ondersteunend afschot ganzen in de provincie Groningen

Vanaf 11 november 2019 is tot een nader te bepalen datum in december 2019 niet toegestaan om grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen te doden. Op 11 november is immers het vigerend faunabeheerplan 2014-2019 met de daarvan afgeleide door het College van …

Lees verder »