Provinciaal nieuws

Actieplan Groninger Akkervogels: samen aan de slag!

Groningen, 23 maart 2022 Groningen is één van de belangrijkste akkervogelbolwerken van Nederland. Om vogels zoals de veldleeuwerik, patrijs en geelgors beter te beschermen, is een gezamenlijke aanpak van groot belang. Daarom hebben zestien partijen de …

Lees verder »

Faunabeheerplan ree 2021-2025

GS hebben het goedkeuringsbesluit Faunabeheerplan ree 2021-2025 vastgesteld. Hierin is beschreven hoe het reeënbeheer in het kader van de verkeersveiligheid plaatsvindt. Het plan voldoet aan de eisen die in de Wet en omgevingsverordening zijn gesteld.

Lees verder »