Provinciaal nieuws

Faunabeheerplan ree 2021-2025

GS hebben het goedkeuringsbesluit Faunabeheerplan ree 2021-2025 vastgesteld. Hierin is beschreven hoe het reeënbeheer in het kader van de verkeersveiligheid plaatsvindt. Het plan voldoet aan de eisen die in de Wet en omgevingsverordening zijn gesteld.

Lees verder »