Provinciaal nieuws

Feerwerd ageert op Facebook tegen predatie door steenmarters

Op de Facebook-pagina van het dorp Feerwerd ageren bewoners tegen de overlast die steenmarters veroorzaken. De onrust wordt veroorzaakt door predatie van weidevogels in de lokale plas-dras-gebieden, die wordt toegeschreven aan de steenmarters. Dorpsbew …

Lees verder »

Vereniging Het Ree verschilt van mening met KNJV over wildlijst

In haar laatste ALV heeft de Vereniging Het Reewild (VHR) een volgende stap gezet om zich duidelijker te manifesteren in het krachtenlandschap van natuur-belangenorganisaties. Op de regionale ledenvergadering viel onlangs al te beluisteren dat de naamg …

Lees verder »

Convenant Groninger WBE’s en belangenorganisaties

De Groninger WBE’s (WBEG) en de belangenorganisaties KNJV en NOJG hebben de afgelopen jaren in de provincie Groningen intensief samengewerkt. Gisteravond is deze samenwerking middels een convenant bekrachtigd. Op de foto v.l.n.r. Piet Jansen (KNJV Gron …

Lees verder »

Poster reekalfjes

Vereniging Het Reewild heeft ook dit jaar weer een poster beschikbaar die u kunt uitprinten, plastificeren en ophangen in een natuurgebied waar reeën zijn. Overleg wel vooraf altijd met de landeigenaar, wees zorgvuldig bij het bevestigen van de poster …

Lees verder »

Een duidelijker naam: WBE’s in Groningen

Sinds het voorjaar van 2018 trekken de Wildbeheereenheden in de provincie Groningen samen op,  in goed overleg met de belangenorganisaties KNJV, NOJG en VHR. Vanaf de start gebeurde dit onder de naam ‘Koepel’. Begin december 2018 is de naam van de same …

Lees verder »

Beperking verjaging overwinterende ganzen

De provincie Groningen heeft een gebied ten westen van het Zuidlaardermeer aangewezen als foerageergebied. Aan de westkant van het Zuidlaardermeer hebben acht agrariërs aangegeven weer mee te willen doen met de vorming van een ganzenfoerageergebied op …

Lees verder »

Hazenpest: ook in Groningen verdachte gevallen

Onlangs is hazenpest vastgesteld bij doodgevonden hazen in Overijssel. Ook in onze provincie zijn er inmiddels verdachte dode hazen, deze worden nader onderzocht. Jagers wordt opgeroepen hier alert op te zijn. Neem de nodige voorzorgmaatregelen bij con …

Lees verder »

DB on tour

Het DB van de Koepel gaat komende maanden op tour, samen met haar adviseurs. Zij zijn te gast bij ledenvergaderingen van WBE’s in onze provincie. Het DB licht toe waarom de koepel is gevormd en wat dit betekent voor individuele jagers. De WBE-leden ont …

Lees verder »

WBE Koepel treedt naar buiten

De koepel heeft begin oktober 2018 overheden, politici en diverse Groninger organisaties geïnformeerd over het doel van de Koepel. Hieronder de tekst van deze bief. Geachte heer of mevrouw, De wildbeheereenheden in de provincie Groningen hebben de hand …

Lees verder »

Beleidsnotitie Fauna & Flora vastgesteld

Afgelopen 3 oktober heeft provinciale staten de notitie Fauna & Flora vastgesteld.Hierin beschrijft de provincie Groningen hoe zij wil omgaan met het beheer van wilde plant- en diersoorten wil omgaan. Beleidsnotitie-Fauna-en-Flora-2018-inclusief-amende …

Lees verder »

Provinciale agenda

meer provinciale agenda-items »