GS hebben het goedkeuringsbesluit Faunabeheerplan ree 2021-2025 vastgesteld. Hierin is beschreven hoe het reeënbeheer in het kader van de verkeersveiligheid plaatsvindt. Het plan voldoet aan de eisen die in de Wet en omgevingsverordening zijn gesteld.