Het faunabeheerplan bespreekt het beheer van een groot aantal soorten. Voor de belangrijkste soorten of soortgroepen is een informatiepagina beschikbaar op deze site. Hieronder staat het overzicht van die soorten met een link naar de bijbehorende pagina (op alfabetische volgorde):