Het faunabeheerplan bespreekt het beheer van een groot aantal soorten. Voor elk van die soorten of soortgroepen is een informatiepagina beschikbaar op deze site. Hieronder staat het overzicht van die soorten met een link naar de bijbehorende pagina (op alfabetische volgorde):

Naast deze soorten staan diverse andere ook in de belangstelling, omdat zij ofwel schade (dreigen te) veroorzaken, ofwel omdat ze bedreigd worden door schadeveroorzakende soorten of door andere oorzaken. Sommige soorten zijn voor de provincie Groningen (nog) niet van onmiddellijk belang.