foto Elise Pragt

Degene met de rol van jachthouder in FRS is voor wat betreft alle jachtveldgebonden zaken aanspreekpunt voor FBE en WBE. De jachthouder in FRS is verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van eventuele machtigingen en voor alle rapportages. De machtigingen komen op zijn/haar naam te staan.

De rol van combinant heeft alleen administratieve betekenis binnen FRS. Met betrekking tot de huur en de uitoefening van het jachtrecht gelden uitsluitend de betreffende jachthuurovereenkomst en de juridische kaders van de wet Natuurbescherming en daaraan gerelateerde wetgeving. In juridische zin is de combinant gelijk aan de jachthouder.

Jachthouders in FRS kunnen:

 • een verzoek doen aan de WBE-secretaris tot wijziging van administratieve gegevens inzake het jachtveld
 • het jachtveld intekenen
 • (algemene) machtigingen voor schadebestrijding aanvragen
 • (algemene) machtigingen doorschrijven aan (mede-)uitvoerders voor schadebestrijding
 • goedkeuring geven aan een verzoek van de grondgebruiker om schadebestrijding te koppelen aan een eventueel afgegeven algemene machtiging
 • afschot melden van jacht- en vrijgestelde soorten
 • maatregelen melden die in het kader van schadebestrijding zijn uitgevoerd, waaronder bejaagacties en bijbehorend afschot
 • gegevens inzake maatregelen en afschot in FRS wijzigen of verwijderen, of een verzoek daartoe doen aan de FBE-secretaris.

Combinanten in FRS kunnen:

 • afschot melden van jacht- en vrijgestelde soorten
 • maatregelen melden die in het kader van schadebestrijding zijn uitgevoerd, waaronder bejaagacties en bijbehorend afschot
 • de jachtveldadministratie inzien

Iedere jachthouder moet lid zijn van de WBE waarin het jachtveld is gelegen. De registratie van het lidmaatschap én de rol als jachthouder of als combinant in FRS, gebeurt door de WBE-secretaris.