De FBE vereist dat beheermaatregelen worden geregistreerd in het faunaregistratiesysteem (FRS). Ook de registratie van tellingen en de uitgifte van vergunningen verloop via FRS.

Het FRS-systeem is daarmee een belangrijk registratiemiddel voor de WBE’s.

Bijgaand vindt u de handleidingen voor een aantal deze registratiehandelingen:

 

foto Bert Daems