Omvang en bejaagbaarheid van een jachtveld met het geweer

De wet Natuurbescherming stelt eisen aan de afmetingen waaraan een jachtveld dient te voldoen. Die eisen zijn vastgelegd in het Besluit Natuurbescherming (lees artikel 3.12). Het actuele Besluit Natuurbescherming is op 11 oktober 2016 ingegaan, en op 1 januari 2018 geactualiseerd, met slechts marginale veranderingen voor de jacht.

Om met het geweer bejaagbaar te zijn moet een jachtveld buiten de bebouwde kom liggen en een aaneengesloten oppervlakte hebben van ten minste 40 ha per jachthouder (waarvoor in FRS jachthouders én combinanten opgeteld worden).

Een jachtveld moet aaneengesloten zijn. Voor het vaststellen van grenzen en omvang geldt:

 • Een watergang die breder is dan 10 m vormt een scheiding tussen twee jachtvelden,
  tenzij het jachtrecht daarvan ook gehuurd is. De oppervlakte van de watergang telt dan
  bovendien mee in de grootte van het jachtveld.
 • Een autosnelweg vormt een scheiding tussen twee jachtvelden.
 • Andere wegen dan een autosnelweg vormen geen scheiding tussen twee jachtvelden,
  maar alleen de oppervlakte van onverharde wegen en grindwegen tellen mee in de
  grootte van het jachtveld.
 • Een spoorlijn vormt geen scheiding tussen twee jachtvelden maar de oppervlakte ervan
  telt niet mee in de grootte van het jachtveld.

In dat veld moet bovendien een cirkel kunnen worden getrokken met een straal van ten minste 150 meter.

Om vast stellen of een jachtveld geheel bejaagbaar is, teken je om die cirkel een nieuwe cirkel met een straal van 350 meter en hetzelfde middelpunt. Delen van het jachtveld die niet via het eigen jachtveld bereikbaar zijn in een rechte lijn gerekend vanaf dat middelpunt zijn niet bejaagbaar.

Delen van een jachtveld waarbij de verbinding tussen deze delen op enig punt smaller is dan 50 meter, of  die van elkaar worden gescheiden door een autosnelweg of door een water breder dan 10 meter dat niet onder het jachtveld valt, worden beschouwd als afzonderlijke jachtvelden. Voor dergelijke afzonderlijke velden gelden dan weer per stuk bovenstaande eisen.

Voor bejagen met andere (legale) middelen gelden deze eisen niet.

Voorbeelden van onjaagbare (delen van) jachtvelden (klik op de figuren voor een vergroting):

Nieuws

No items found
meer nieuws »

 

 

Agenda

meer agenda-items »