Voor de zwarte kraai gelden de beheermaatregelen die in het faunabeheerplan van toepassing zijn.

De zwarte kraai staat op de lijst van landelijk vrijgestelde soorten.

Extra informatie over de zwarte kraai is te vinden op de soortenpagina van SOVON.

foto Saxifraga – Jan van der Straaten

foto Saxifraga – Piet Munsterman