De jacht wordt gereguleerd zoals o.a. in paragraaf 3.5 van de wet Natuurbescherming is beschreven.

Ook het faunabeheerplan doet een uitspraak over de wildsoorten waar de jacht betrekking op heeft.

De wettelijke opening van de jacht is per soort als volgt geregeld. Eventuele actuele wijzigingen daarin vindt u in het menu onder Actuele beperkingen beheer.

  • Houtduif: 15 oktober t/m 31 januari
  • Wilde eend: 15 augustus t/m 31 januari
  • Fazant: 15 oktober t/m 31 december (fazanthen) of t/m 31 januari (fazanthaan)
  • Haas: 15 oktober t/m 31 december
  • Konijn: 15 augustus t/m 31 januari

Voor wildsoorten kan het verstoren, verjagen, en doden zijn toegestaan, buiten periode dat de jacht is opengesteld, net zoals dat voor de overige faunasoorten het geval kan zijn. Het uitvoeren van die beheerhandelingen valt echter niet onder de jacht, maar onder populatiebeheer of schadebestrijding. Die beheerhandelingen zijn dan óf landelijk óf in het faunabeheerplan als zodanig vastgelegd.

foto Bert Daems