foto Saxifraga – Jan Nijendijk

Het wild zwijn wordt slechts zijdelings vermeld in het faunabeheerplan, als volgt.
De provincie heeft in december 2008 een aanwijzingsbesluit genomen, waarin zij jachtaktehouders aanwijst als personen die wilde zwijnen in de provincie Groningen mogen doden.

Extra informatie over het wild zwijn is te vinden op de soortenpagina’s van de KNJV en de Zoogdiervereniging.