foto Saxifraga – Hans Dekker

De wolf wordt niet vermeld in het faunabeheerplan. Er is wel een Operationeel Draaiboek Wolf (fase 1).

Extra informatie over de wolf is te vinden op de soortenpagina van de Zoogdiervereniging en op de site Wolven in Nederland.

Actueel: de wolf komt steeds vaker in Nederland, zowel in het noorden als in het midden en zuiden van het land. In Groningen en Drenthe zijn sinds 2015 incidenteel solitaire wolven waargenomen.
In Limburg zijn in maart 2018 meerdere schapen doodgebeten door één zwervende wolf, voordat hij onder een auto kwam. De schade wordt vergoed door de provincie Limburg.

Op internet circuleren filmpjes van roedels Duitse wolven, die niet erg mensmijdend zijn. Houd altijd afstand tot de wolf, als je’m in het veld tegenkomt.

foto Saxifraga – Mark Zekhuis

foto Saxifraga – Jan Nijendijk