De wilde eend valt onder de wildsoorten, en daarmee onder de jacht.

Voor de wilde eend gelden de regels en richtlijnen uit de Wet natuurbescherming, het Besluit natuurbescherming en de Bijlage jacht en vrijgestelde soorten van het faunabeheerplan.

Extra informatie over de wilde eend is te vinden op de soortenpagina’s van de KNJV en van SOVON.

 

foto Saxifraga – Piet Munsterman

foto Saxifraga – Piet Munsterman

foto Saxifraga – Piet Munsterman

foto Saxifraga – Piet Munsterman