De wasbeer en de wasbeerhond worden niet vermeld in het faunabeheerplan.

In Groningen worden de exoten beverrat, muskusrat, nijlgans, rosse stekelstaart en wasbeerhond en de verwilderde kat, duif <hier is waarschijnlijk bedoeld: houtduif> en boerengans (gedomesticeerde grauwe gans) aangemerkt als probleemsoorten in het kader van gewassenschade, openbare veiligheid en faunavervalsing. De FBE vindt het noodzakelijk dat deze diersoorten met het geweer moeten kunnen worden bestreden. Die bestrijding dient te worden onderbouwd met een deugdelijke motivering o.b.v. registratie van aantallen en schade.

Extra informatie over de wasbeer en de wasbeerhond is te vinden op de soortenpagina’s van de KNJV en de Zoordiervereniging (wasbeer resp. wasbeerhond).

wasbeer; foto Saxifraga – Jan van der Straaten

wasbeerhond; foto Visualhunt