foto Saxifraga – Piet Munsterman

De Vlaamse gaai wordt niet vermeld in het faunabeheerplan.

Extra informatie over de Vlaamse gaai is te vinden op de soortenpagina van SOVON.

foto Saxifraga – Mark Zekhuis

foto Saxifraga – Mark Zekhuis