foto Visualhunt

De verwilderde nerts (Amerikaanse nerts) wordt niet vermeld in het faunabeheerplan.

Extra informatie over de verwilderde nerts is te vinden op de soortenpagina’s van de Zoogdiervereniging.