Voor de verwilderde boerengans gelden de beheermaatregelen die in het faunabeheerplan van toepassing zijn.

In Groningen wordt de boerengans (gedomesticeerde grauwe gans) aangemerkt als een probleemsoort in het kader van gewassenschade, openbare veiligheid en faunavervalsing. De FBE vindt het noodzakelijk dat deze diersoorten met het geweer moeten kunnen worden bestreden. Die bestrijding dient te worden onderbouwd met een deugdelijke motivering o.b.v. registratie van aantallen en schade. Voor de boerengans geldt het aanwijzingsbesluit-nijlgans-verwilderde-boerengans-20150707

Extra informatie over de boerengans is te vinden op de soortenpagina van de KNJV.