foto Saxifraga – Rudmer Zwerver

De veldmuis is landelijk vrijgesteld, zie het faunabeheerplan 2014-2019, pagina 14.

Extra informatie over de veldmuis is te vinden op de soortenpagina van de Zoogdiervereniging.