De steenmarter wordt niet vermeld in het faunabeheerplan.

Extra informatie over de steenmarter is te vinden op de soortenpagina van de Zoogdiervereniging.