Voor de spreeuw gelden de beheermaatregelen die in het faunabeheerplan van toepassing zijn.

Extra informatie over de spreeuw  is te vinden op de soortenpagina van SOVON.

foto Saxifraga – Rik Kruit

foto Saxifraga – Ab H Baas

foto Saxifraga – Piet Munsterman