Voor de smient gelden de beheermaatregelen die in het faunabeheerplan van toepassing zijn.

Extra informatie over de smient is te vinden op de soortenpagina’s van de KNJV en van SOVON.

foto Saxifraga – Rik Kruit

foto Saxifraga – Peter Meininger