foto Saxifraga – Bart Vastenhouw

Voor de rosse stekelstaart gelden de beheermaatregelen die in het faunabeheerplan van toepassing zijn.

In Groningen rosse stekelstaart beschouwd als een exoot, en als een probleemsoort in het kader van gewassenschade, openbare veiligheid en faunavervalsing. De FBE vindt het noodzakelijk dat deze diersoorten met het geweer moeten kunnen worden bestreden. Die bestrijding dient te worden onderbouwd met een deugdelijke motivering o.b.v. registratie van aantallen en schade.

Extra informatie over de rosse stekelstaart is te vinden op de soortenpagina’s van de KNJV en van SOVON.