foto Saxifraga – Ab H Baas

Voor de roek gelden de beheermaatregelen die in het faunabeheerplan van toepassing zijn.

Extra informatie over de roek is te vinden op de soortenpagina van SOVON.