Looptijd

  • Februari – maart 2021.

Pilot WBE

  • WBE Bierum

Deelnemers werkgroep A:

  • Fokko Wiersema, voorzitter WBE Bierum, bestuurslid DB/WBEG;
  • Jan Visser, secretaris WBE Bierum;
  • Menno Cock, faunacommissaris, WBE Bierum;
  • Koos Wiersma, voorzitter FBE Groningen en voorzitter werkgroep A;
  • Jan Rosing, FBE Groningen;
  • Jacob Swart, VHR, ervaring-deskundige WBE-werkplannen Ree provincie Friesland.

Opdracht aan de werkgroep A:

1ste Praatstuk werkplan Ree gemaakt door Jan Rosing

Op de eerst komende bijeenkomst van de werkgroep geeft Jan Rosing een toelichting op dit praatstuk. Hiervoor is Jan als het ware in de “huid van de faunacommissie WBE Bierum gekropen”. De bedoeling is dat de werkgroep gaat aanvullen/corrigeren/verbeteren. 

Zienswijze WBEG & Adviseurs

Gespreksnotitie Geert Groot Bruinderink en Paul de Vos

Concept FBP Ree 2021-2025