foto Saxifraga – Ab H Baas

De patrijs wordt niet vermeld in het faunabeheerplan.

Extra informatie over de patrijs is te vinden op de soortenpagina’s van de KNJV en SOVON.

foto Saxifraga – Piet Munsterman

foto Saxifraga – Peter Meininger