WBE’s werken in de praktijk samen met tal van andere partijen, waaronder:

De Federatie Particulier Grondbezit is een vereniging van particuliere eigenaren van landbouwgronden, landgoederen, bossen en natuurterreinen. De ca. 1.600 kleine en grote leden zijn gezamenlijk eigenaar van bijna 200.000 hectare in Nederland.
De Jagersvereniging is de grootste belangenbehartiger van jagers in Nederland en werkt samen met alle partijen die zich verbonden voelen met verantwoord beheren en benutten van het Nederlandse landschap. Dit doet zij door stakeholders en publiek te voorzien van achtergrondinformatie en gegevens over de jacht.
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie.
Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau.
Natuurmonumenten is een vereniging van meer dan 730.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Natuurmonumenten beheert meer dan 100.000 hectare prachtige natuur.
De Nederlandse organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) behartigt de gezamenlijke belangen van de aangesloten leden en wildbeheereenheden, grondeigenaren en grondgebruikers aangaande de jacht, beheer- en schadebestrijding van diersoorten en al hetgeen daartoe behoort en mee samenhangt.
Staatsbosbeheer beschermt en ontwikkelt het kenmerkende groene erfgoed van Nederland, in totaal 265.000 hectare bos, natuur en landschap, 1.900 gebouwen en een infrastructuur van duizenden kilometers aan paden en wegen.
Vereniging Het Ree streeft naar duurzame populaties reeën. Daarbij staat de bevordering van het welzijn van het ree voorop.