Het faunabeheerplan doet uitspraken over wildsoorten, over landelijk vrijgestelde soorten, en over overige faunasoorten. Deze ‘ overige’  fauna betreft de volgende soorten: