Voor de nijlgans gelden de beheermaatregelen die in het faunabeheerplan van toepassing zijn. Zie de algemene informatie over ganzen.

Voor de nijlgans geldt het aanwijzingsbesluit nijlgans. In Groningen wordt de exoot nijlgans aangemerkt als probleemsoort in het kader van gewassenschade, openbare veiligheid en faunavervalsing. De FBE vindt het noodzakelijk dat deze diersoorten met het geweer moeten kunnen worden bestreden. Die bestrijding dient te worden onderbouwd met een deugdelijke motivering o.b.v. registratie van aantallen en schade.

Voor het doden van een nijlgans mag een jachtaktehouder gebruik maken van zowel het hagelgeweer als het kogelgeweer, tussen een uur voor zonsopkomst en een uur na zonsondergang. De 40-hectare regeling is niet van toepassing: een grondgebruikersverklaring volstaat. Afschot dient binnen 24 uur in FRS te zijn geregistreerd. Lees de exacte beperkingen in de aanwijzing.

Extra informatie over de nijlgans is te vinden op de soortenpagina’s van de KNJV en van SOVON.