De Stichting Faunabeheer Eenheid (FBE) Groningen is een samenwerkingsverband van agrariërs, particuliere grondeigenaren, terrein beherende organisaties, maatschappelijke organisaties en jachthouders met een jachtakte en onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter.

De doelstelling van de FBE Groningen is het – op basis van een door haar vastgesteld en door gedeputeerde staten goedgekeurd faunabeheerplan – op een planmatige wijze uitvoering geven aan het door provinciale staten vastgestelde faunabeleid.

Het bestuur van de Stichting Faunabeheereenheid (FBE) Groningen bestaat uit de volgende leden:

 • Dhr. F.H. (Koos) Wiersma
  Onafhankelijk voorzitter
 • Dhr. A.E. (Koos) Sportel (vacature)
  namens de jachthouders met een jachtakte in het werkgebied van de FBE Groningen
 • Dhr. G.D. (Bert) van Mansom
  namens de terreinbeherende organisaties in het werkgebied van de FBE Groningen
 • Mevr. A. (Alma) den Hartog – Fluks
  namens de agrarische sector in het werkgebied van de FBE Groningen
 • Mevr. J. F. (Janneke) Snijder – Hazelhoff
  namens de private grondeigenaren in het werkgebied van de FBE Groningen
 • Mevr. Carla Alma
  namens maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren in het werkgebied van de FBE Groningen
 • Mevr. E.A. (Annebrecht) van Oven – Huisman
  namens maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren in het werkgebied van de FBE Groningen

Koos Sportel heeft als interim bestuurder zitting in de FBE Groningen. Dit betekent dat de vacature bestuurder FBE Groningen niet structureel is ingevuld. Ten behoeve hiervan is door de WBEG het onderstaande functieprofiel opgesteld.

Functieprofiel bestuurder van de FBE (samenvatting)

 • Vertegenwoordigt de bestuurder de Groninger jagers met een jachtakte in het bestuur van de FBE;
 • Is de bestuurder als adviseur verbonden aan het (dagelijks) bestuur van de WBEG;
 • Heeft de bestuurder een brede inhoudelijke kennis van jacht, beheer en schadebestrijding;
 • Is de bestuurder bij voorkeur juridisch onderlegt en heeft hij/zij een uitgebreid en passend netwerk;
 • Is de bestuurder ervaren, die objectief en onafhankelijk kan besturen en voorts affiniteit heeft met de doelstelling van de stichting (FBE) en weet de bestuurder zijn/haar strategische koers met het (dagelijks) bestuur van de WBEG goed af te stemmen;
 • Verder is een bestuurslid bij voorkeur werkzaam en/of woonachtig in de provincie Groningen

Geïnteresseerde kandidaten dienen zich voor 1 januari 2020 bij de WBEG te melden.

Meer informatie ?

Neem contact op met Koos Sportel of Jan Willem Bos (bestuur WBEG)