We willen op verzoek van de WBE’s de trendtelling zo vroeg mogelijk doen. Daarom uitgangspunt doorgaan met het huidige protocol maar wel trendtelling het eerste weekeinde na sluiting afschot geiten op 15 maart. Voor 2021 derhalve 19 en 20 maart.

De FBE Groningen en WBEG & belangenorganisaties overleggen momenteel hoe dit jaar invulling aan de tellingen gegeven gaat worden.

Meer informatie volgt


 

Email bestuur FBE d.d. 06-02-2021

Geachte voorzitters WBE,

Het bestuur FBE Groningen heeft besloten dat de trendtelling ree in de provincie Groningen plaatsvindt op vrijdag 19 maart (avondtelling) en zaterdag 20 maart (ochtend- en avondtelling).

De trendtelling vindt verder plaats op basis van het telprotocol VHR 2014.

Gegevens op basis van de trendtelling op andere dan bovengenoemde data worden niet meegenomen in het totaal overzicht trendtelling reeën 2021.

Het bestuur FBE verleent – in het kader van de Corana pandemie  – dispensatie voor het met minimaal twee personen moeten tellen.

Het is dit jaar toegestaan om de trendtelling in het telgebied te laten plaatsvinden door één persoon, die ervaring heeft met het waarnemen (trendtellen) van reeën.

Wilt u er rekening mee houden dat voor elke trendtel-ronde, naast een registratieformulier, een routekaart gebruikt dient te worden waarop de plaats en het tijdstip van de waarneming van reeën (bok of geit) dient te worden vermeld.

Met vriendelijke groet,

Bestuur FBE Groningen