Vanaf 07-12-2019 is de ontheffing ganzen in Groningen van kracht.
Deze staat nu in FRS, gesplitst in een machtiging grauwe-, kol- en brandgans.
Brandgans kent een ander periode (tot 15 mei) en is maar in een paar wbe’s van toepassing (Nimrod, N-W Groningen, Eemsmond, Bierum en Oldambt.

Vanaf nu kunnen grondgebruikers met één of meerdere jachtaktehouders een machtiging voor het gebruik van de ontheffing aanvragen.

Lees goed de voorschriften.
Bij aanvraag machtiging dienen preventieve maatregelen ingevuld te zijn.
Dit moeten maatregelen zijn die permanent in het veld te zien en te horen zijn.

Nieuw is de beperking in en rondom vogelrichtlijngebieden.
Dit is alleen van toepassing in en om (250 m1) van Natura 2000 gebieden Lauwersmeergebied, Zuidlaardermeergebied en Leekstermeergebied.

Bron: J. Rosing
FBE Groningen