Op woensdag 26 november heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen  het Faunabeheerplan Groningen 2019-2024 goedgekeurd. Op zaterdag 29 november 2019 is deze goedkeuring gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden en daarmee in werking getreden. Het Faunabeheerplan is te raadplegen op de website van de FBE Groningen