Onderstaand bericht met bijlage zojuist verstuurd aan alle wbe,
jacht(akte)houders en grondgebruikers in FRS.
(1.177 ontvangers)

Van de FBE Groningen.

Betreft: maatregelen vogelgriep ingetrokken.

Uit publicatie in de Staatscourant blijkt dat alle maatregelen in het kader
van de Vogelgriep per 30 maart 2022 zijn ingetrokken.

zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-8453.html

Betreft de uitbraken in: Woltersum II, Hellum en Losdorp.

Let op, adequaat gebruik van de ontheffingen is nu weer van toepassing!

Zie art. 4 lid 3B (adequaat gebruik is minimaal 2x per week een
bejaagactie)

Anders kan grondgebruiker problemen krijgen met zijn aanvraag tegemoetkoming
faunaschade.

mvg

De FBE Groningen