Vanaf 11 november 2019 is tot een nader te bepalen datum in december 2019 niet toegestaan om grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen te doden. Op 11 november is immers het vigerend faunabeheerplan 2014-2019 met de daarvan afgeleide door het College van Gedeputeerde Staten (GS) verleende ontheffing voor het bejagen van grauwe-, kol- en brandganzen afgelopen.

(bron: brief FBE).

Deze maatregel is alleen van toepassing op de bovengenoemde soorten.