Sinds het voorjaar van 2018 trekken de Wildbeheereenheden in de provincie Groningen samen op,  in goed overleg met de belangenorganisaties KNJV, NOJG en VHR.

Vanaf de start gebeurde dit onder de naam ‘Koepel’. Begin december 2018 is de naam van de samenwerking gewijzigd in ‘WBE’s Groningen’, afgekort tot WBEG. De oude naam ‘Koepel’ komt te vervallen. De nieuwe naam komt beter overeen met de werkwijze die wordt gehanteerd.