Natura 2000-gebieden zijn gebieden die op basis van Europase afspraken extra bescherming genieten. Voor zo’n gebied wordt een beheerplan opgesteld. In dat beheerplan worden de regels m.b.t. beheer, schadebestrijding en jacht vastgelegd. Voor die gebieden kunnen de regels dus afwijken van de rest van de provincie.

De Natura 2000-gebieden in Groningen zijn:

  • Waddenzee en Noordzeekustzone
  • Drentsche Aa
  • Leekstermeer
  • Lauwersmeer
  • Lieftinghsbroek
  • Zuidlaardermeer

Een toelichting van de provincie op Natura 2000-gebieden vindt u hier.

Foto’s Bert Daems