muskusrat, foto Pixabay

Het faunabeheerplan vermeldt de muskusrat als volgt.
De provincie heeft in december 2008 een aanwijzingsbesluit genomen, waarin zij:

  • provinciale muskusrattenbestrijders aanwijst als personen die op alle gronden in de provincie Groningen muskusratten en beverratten mogen bestrijden met vangkooien en klemmen (december 2008).
  • jachtaktehouders aanwijst als personen die de volgende diersoorten mogen vangen en doden met het geweer: beverrat, muskusrat, wild zwijn, en damhert (december 2008).

In Groningen worden de exoten beverrat, muskusrat, nijlgans, rosse stekelstaart en wasbeerhond en de verwilderde kat, duif <hier is waarschijnlijk bedoeld: houtduif> en boerengans (gedomesticeerde grauwe gans) aangemerkt als probleemsoorten in het kader van gewassenschade, openbare veiligheid en faunavervalsing. De FBE vindt het noodzakelijk dat deze diersoorten met het geweer moeten kunnen worden bestreden. Die bestrijding dient te worden onderbouwd met een deugdelijke motivering o.b.v. registratie van aantallen en schade.