De muskusrat mag op basis van deze aanwijzing door een jachtaktehouder met het geweer bestreden worden

Onderbouwing Datum 11-05-2021:

Aan: Henny van Koot <hg.van.koot@fbegroningen.nl>, “J. Rosing” <rosing@faunabeheereenheid.com>
Onderwerp: RE: Aanwijzingsbesluit bestrijding diverse dieren provincie Groningen 2008

Dag Henny,

Voor zover ik weet, geldt dat aanwijzingsbesluit nog. Zowel bestrijders in dienst bij de waterschappen, als jachtaktehouders worden aangewezen als personen die gebruik mogen maken van deze aanwijzing.

Jachtaktehouders mogen bij het bestrijden van muskusrat en beverrat gebruik maken van het geweer en de bestrijding uitvoeren op gronden waarvan zij jachtaktehouder zijn en op gronden van anderen, mits zij beschikken over een geldige grondgebruikersverklaring. In gevolge artikel 3.13, lid 1 Wnb, zou een jachtaktehouder het afschot van muskusratten en beverratten ook moeten melden bij de FBE (en waarschijnlijk ook bij regionaal coördinator van de muskus- en beverrattenbestrijding).

Alleen bestrijders in dienst van de waterschappen mogen ook gebruik maken van klemmen en mogen zich ook toegang tot gronden verschaffen als dat nodig is voor de bestrijding.

Met vriendelijke groet,

Lennart Zwart

Beleidsmedewerker Groene Wetgeving

06-27048975

050-3164881

L.Zwart@provinciegroningen.nl