foto Saxifraga – Mark Zekhuis

De mol is landelijk vrijgesteld, zie het faunabeheerplan 2014-2019, pagina 14.

Extra informatie over de mol is te vinden op de soortenpagina van de Zoogdiervereniging.