foto Saxifraga – Ab H Baas

Voor de meerkoet gelden de beheermaatregelen die in het faunabeheerplan van toepassing zijn.

Extra informatie over de meerkoetis te vinden op de soortenpagina van SOVON.