foto Saxifraga – Mark Zekhuis

Voor het konijn  gelden de beheermaatregelen die in het faunabeheerplan van toepassing zijn.

Voor het konijn geldt een provinciale ontheffing.

Extra informatie over het konijn is te vinden op de soortenpagina’s van de KNJV en van de Zoogdierenvereniging.