Zie de algemene informatie over ganzen.

Extra informatie over de brandgans is te vinden op de soortenpagina’s van de KNJV en van SOVON.