foto Bert Daems

Voor de knobbelzwaan gelden de beheermaatregelen die in het faunabeheerplan van toepassing zijn.

In het verleden zijn regelmatig afschotvergunningen verleend door de provincie, ter bestrijding van schade door grote groepen knobbelzwanen. Op dit moment zijn er geen beheermaatregelen van toepassing.

Extra informatie over de knobbelzwaan is te vinden op de soortenpagina van SOVON.