foto Saxifraga – Bart Vastenhouw

Voor de kauw gelden de beheermaatregelen die in het faunabeheerplan van toepassing zijn.

Extra informatie over de kauw is te vinden op de soortenpagina van SOVON.