Voor de onderbouwing van de aan te vragen ontheffing ree 2021 – 2025 moet rekening worden gehouden met de afgelopen jaren door wegbeheerders genomen preventieve maatregelen om aanrijdingen met reeën te voorkomen/verminderen (al of niet in samenwerking met wbe’s).

Te denken valt hierbij aan rasters, verkeersborden, wildspiegels, snelheid beperkende maatregelen, etc.

Vandaar het verzoek, namens de FBE, aan de Wbe’s, om op basis van hun plaatselijke kennis een opgave te doen  – voor zover bekend – van de genomen preventieve maatregelen in hun eigen Wbe.

Per WBE kunnen er meerdere formulieren worden ingevuld. Vanuit de WBEG worden de gegevens automatisch verwerkt en aan de FBE doorgegeven.

Aangezien de FBE de informatie uiterlijk binnen 2 weken verwerkt moet hebben kan dit slechts een ruwe-inventarisatie zijn.