foto Jan van Bon

De houtduif valt onder de wildsoorten, en daarmee onder de jacht.

Voor de houtduif gelden de regels en richtlijnen uit de Wet natuurbescherming, het Besluit natuurbescherming, de Bijlage jacht en vrijgestelde soorten van het faunabeheerplan, alsmede de lijst van landelijk vrijgestelde soorten.

De houtduif is daarmee het gehele jaar door te beheren. Het beheer kan binnen de openstellingsperiode van de jacht onder jacht vallen, maar eveneens onder beheer. Buiten die openstellingsperiode is steeds sprake van beheer.

Extra informatie over de houtduif is te vinden op de soortenpagina’s van de KNJV en van SOVON.

foto Saxifraga – Jan Nijendijk