foto Saxifraga – Jan van der Straaten

Voor de holenduif gelden de beheermaatregelen die in het faunabeheerplan van toepassing zijn.

Holenduiven komen in toenemende mate voor in de provincie Groningen. Holenduiven fourageren net als houtduiven veel op liggend graan. Ze zijn verder o.a. bekend door het concurreren om nestplaatsen met uilen.

Extra informatie over de houtduif is te vinden op de soortenpagina van SOVON.