Het haas valt onder de wildsoorten, en daarmee onder de jacht.

Voor het haas gelden de regels en richtlijnen uit de Wet natuurbescherming, het Besluit natuurbescherming en de Bijlage jacht en vrijgestelde soorten van het faunabeheerplan.

Extra informatie over het haas is te vinden op de soortenpagina’s van de KNJV en van de Zoogdiervereniging.

foto Saxifraga – Piet Munsterman